0
پیش بینی ورزشی
پیش بینی زنده
نتایج زنده
پوکر آنلاین
پاسور
تخته نرد
انفجار
بازی انفجار
کازینو آنلاین
پشتیبانی
راهنما
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۴۵
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۱:۳۰
Michal Malachowski
۳
۰
Marco Golla
Finished
۰۰:۰۰
Szymon Radlo
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۱۵
Mateusz Burkacki
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۴۵
Jakub Kwapis
۳
۱
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۱:۰۰
Szymon Twardowski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۱۵
Michal Malachowski
۳
۲
Petr David
Finished
۰۱:۳۵
Karol Wisniewski
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۴۵
Mikolaj Szalinski
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۲:۰۰
Mateusz Burkacki
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۱۵
Jakub Kwapis
۳
۱
Michal Malachowski
Finished
۰۲:۳۰
Szymon Twardowski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۲:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۳:۰۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۱۵
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Petr David
Finished
۰۳:۳۰
Mateusz Burkacki
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۴۵
Michal Malachowski
۳
۱
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۴:۰۰
Szymon Radlo
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۱۵
Jakub Kwapis
۳
۲
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۴:۳۰
Szymon Twardowski
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۲
Petr David
Finished
۰۵:۰۰
Michal Malachowski
۳
۲
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۵:۳۰
Jakub Kwapis
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۰۰
Petr David
۳
۰
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۶:۳۰
Michal Malachowski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۰۰
Mikolaj Szalinski
۳
۲
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۷:۳۰
Jakub Kwapis
۰
۳
Petr David
Finished
۰۸:۰۰
Jakub Kwapis
۰
۳
Petr David
Finished
۰۹:۰۰
Mikolaj Szalinski
۲
۳
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۹:۱۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۰۹:۳۰
Szymon Radlo
۳
۰
Marco Golla
Finished
۰۹:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Daniel Lis
Finished
۱۰:۰۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۱۰:۱۵
Jakub Kwapis
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۱۰:۳۰
Marco Golla
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۴۵
Daniel Lis
۳
۰
Petr David
Finished
۱۱:۰۰
Szymon Radlo
۳
۲
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۱:۱۵
Mikolaj Szalinski
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۱:۴۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Petr David
Finished
۱۲:۰۰
Mateusz Rutkowski
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۱۲:۱۵
Jakub Kwapis
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۲:۳۰
Marco Golla
۳
۱
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۲:۴۵
Daniel Lis
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۳:۰۰
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۱۳:۱۵
Damian Wojdyla
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۳۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Marco Golla
Finished
۱۳:۴۵
Jakub Kwapis
۳
۱
Daniel Lis
Finished
۱۴:۰۰
Kuzmicz Jakub
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۴:۱۵
Daniel Bak
۲
۳
Petr David
Finished
۱۴:۳۰
Mikolaj Szalinski
۳
۲
Marco Golla
Finished
۱۴:۴۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۱۵:۰۰
Szymon Radlo
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۵:۱۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Petr David
Finished
۱۵:۳۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۵:۴۵
Jakub Kwapis
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۱۶:۰۰
Jakub Wozniak
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۱۷:۰۰
Daniel Bak
۳
۱
Michal Malachowski
Finished
۱۷:۳۰
Marco Golla
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۸:۰۰
Jakub Wozniak
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۱۸:۳۰
Karol Wisniewski
۰
۰
Damian Wojdyla
inprogress
۱۹:۰۰
Czech Republic
Pro League
Jiri Machart
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۰۹:۳۰
Ladislav Krsek
۱
۳
Bronislav Roubal
Finished
۱۰:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۲
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۳۰
Bohumil Vozicky
۱
۳
David Stepanek
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Machart
۳
۲
Ladislav Krsek
Finished
۱۱:۳۰
Milan Smesny
۱
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۱:۳۰
Radomir Vavrecka
۲
۳
Petr Jochym
Finished
۱۱:۳۰
Frantisek Kanta
۲
۳
Tomas Demek
Cancelled
۱۲:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۲:۰۰
Svatoslav Stempen
۳
۱
Dusan Stusek
Finished
۱۲:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۲
Bronislav Roubal
Finished
۱۲:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۶:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۷:۰۰
Lukas Boruvka
۳
۱
Jan Zajicek
Finished
۱۷:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Jakub Stolfa
Finished
۱۸:۰۰
Miroslav Nechas
۳
۱
Petr Masa
Finished
۰۰:۰۰
Roman Polovka
۰
۳
Matej Varcl
Finished
۰۰:۰۰
Radek Rose
۲
۳
Jiri Nesnera
Finished
۰۰:۰۰
Martin Pavliska
۳
۲
Patrik Marsalek
Finished
۰۰:۰۰
Matej Varcl
۲
۳
Roman Polovka
Finished
۰۰:۳۰
Miroslav Barta
۳
۰
Zdenek Medlik
Finished
۰۱:۰۰
Karel Hons
۲
۳
Miroslav Nechas
Finished
۰۱:۰۰
Sebastian Kasnik
۳
۲
Martin Pavliska
Finished
۰۱:۰۰
Radek Rose
۳
۲
Jiri Nesnera
Finished
۰۱:۰۰
Lukas Babicka
۳
۰
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۱:۳۰
Jaromir Cernik
۳
۰
David Mutl
Finished
۰۱:۳۰
Pavel Fojt
۳
۰
Jan Knot
Finished
۰۲:۰۰
Petr Picek
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۲:۰۰
Jan Varcl Jr.
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۲:۳۰
David Mutl
۳
۱
Ludek Madle
Finished
۰۲:۳۰
Jaromir Cernik
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۳:۰۰
Lukas Babicka
۰
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Jan Knot
Finished
۰۳:۳۰
Ludek Madle
۱
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۳:۳۰
David Mutl
۰
۳
Petr Picek
Finished
۰۴:۰۰
Jan Varcl Jr.
۱
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۴:۰۰
Lubor Sulava
۳
۱
Jaromir Cernik
Finished
۰۴:۳۰
Jan Knot
۳
۱
Lukas Babicka
Finished
۰۴:۳۰
Petr Picek
۳
۱
Ludek Madle
Finished
۰۵:۰۰
Pavel Fojt
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۰۰
Lubor Sulava
۲
۳
David Mutl
Finished
۰۵:۳۰
Jan Knot
۱
۳
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۲
Lukas Babicka
Finished
۰۶:۰۰
Ludek Madle
۲
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۶:۰۰
Lubor Sulava
۰
۳
David Mutl
Finished
۰۶:۳۰
Lukas Babicka
۳
۱
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۶:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Pavel Fojt
Finished
۰۷:۰۰
Petr Picek
۰
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۷:۰۰
Milan Smesny
۰
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۰۹:۳۰
Radomir Vavrecka
۲
۳
Svatoslav Stempen
Finished
۰۹:۳۰
Bohumil Vozicky
۳
۱
Frantisek Kanta
Finished
۰۹:۳۰
Cesta Havrda
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۰:۰۰
Petr Jochym
۳
۲
Dusan Stusek
Finished
۱۰:۰۰
David Stepanek
۲
۳
Tomas Demek
Finished
۱۰:۰۰
Frantisek Kanta
۰
۳
David Stepanek
Finished
۱۰:۳۰
Svatoslav Stempen
۳
۱
Petr Jochym
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۰
Ladislav Krsek
Finished
۱۰:۳۰
Dusan Stusek
۰
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۱۱:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Milan Smesny
Finished
۱۱:۰۰
Bronislav Roubal
۱
۳
Jiri Machart
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Demek
۱
۳
Bohumil Vozicky
Finished
۱۱:۰۰
Bronislav Roubal
۳
۰
Ladislav Krsek
Finished
۱۲:۳۰
David Stepanek
۲
۳
Bohumil Vozicky
Finished
۱۳:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Jiri Machart
Finished
۱۳:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Cesta Havrda
Finished
۱۳:۰۰
Svatoslav Stempen
۱
۳
Petr Jochym
Finished
۱۳:۰۰
Miroslav Janca
۳
۱
Radovan Polasek
Finished
۱۳:۳۰
Ladislav Janousek
۳
۰
Petr Sudek
Finished
۱۳:۳۰
Tomas Bartik
۱
۳
Stanislav Dolejsi
Finished
۱۳:۳۰
Frantisek Just
۰
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۴:۰۰
Jan Skvrna
۳
۲
Michal Sedlacek
Finished
۱۴:۰۰
Radek Krcal
۳
۰
Oldrich Stehlik
Finished
۱۴:۰۰
Dominik Kuzma
۳
۰
Jan Jablonovsky
Finished
۱۴:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۱۴:۳۰
Stanislav Dolejsi
۱
۳
Radek Krcal
Finished
۱۴:۳۰
Radovan Polasek
۰
۳
Jan Skvrna
Finished
۱۴:۳۰
Petr Sudek
۰
۳
Dominik Kuzma
Finished
۱۴:۳۰
Jan Jablonovsky
۱
۳
Ladislav Janousek
Finished
۱۵:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Frantisek Just
Finished
۱۵:۰۰
Michal Sedlacek
۱
۳
Miroslav Janca
Finished
۱۵:۰۰
Oldrich Stehlik
۳
۲
Tomas Bartik
Finished
۱۵:۰۰
Ladislav Janousek
۳
۰
Dominik Kuzma
Finished
۱۵:۳۰
Tomas Bartik
۲
۳
Radek Krcal
Finished
۱۵:۳۰
Miroslav Janca
۲
۳
Jan Skvrna
Finished
۱۵:۳۰
Frantisek Just
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۱۵:۳۰
Radovan Polasek
۳
۲
Michal Sedlacek
Finished
۱۶:۰۰
Stanislav Dolejsi
۳
۰
Oldrich Stehlik
Finished
۱۶:۰۰
Petr Sudek
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۱۶:۰۰
Ladislav Janousek
۳
۱
Dominik Kuzma
Finished
۱۷:۰۰
Vaclav Svoboda
۰
۳
Martin Cvecek
Finished
۱۷:۳۰
Vlastimil Pecka
۱
۳
Radim Pavelka
Finished
۱۷:۳۰
Martin Biolek
۲
۳
Miroslav Janca
Finished
۱۷:۳۰
Josef Medek
۳
۰
Tomas Postelt
Finished
۱۸:۰۰
Vladimir Kadlec
۰
۳
Karel Pesek
Finished
۱۸:۰۰
Radim Pavelka
۳
۲
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۸:۳۰
Jan Zajicek
۱
۳
Josef Medek
Finished
۱۸:۳۰
Martin Cvecek
۰
۳
Vladimir Kadlec
Finished
۱۸:۳۰
Jakub Stolfa
-
-
Vlastimil Pecka
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Filip Sikora
۰
۰
Martin Biolek
inprogress
۱۹:۰۰
Tomas Postelt
۰
۰
Lukas Boruvka
inprogress
۱۹:۰۰
Karel Pesek
۰
۰
Vaclav Svoboda
inprogress
۱۹:۰۰
World
World Team Championships Men
Vitor Ishiy
۰
۳
Mizuki Oikawa
Finished
۱۱:۳۰
Mohamed El-Beiali
۰
۳
Pak Nam Ng
Finished
۰۶:۳۰
Youssef Abdel-Aziz
۰
۳
Chun Ting Wong
Finished
۰۷:۰۰
Shady Magdy
۲
۳
Siu Hang Lam
Finished
۰۷:۳۰
Hugo Calderano
۱
۳
Shunsuke Togami
Finished
۱۰:۳۰
Eric Jouti
۰
۳
Harimoto Tomokazu
Finished
۱۱:۰۰
David McBeath
۲
۳
Jules Rolland
Finished
۱۶:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Taehyun Kim
۱
۳
Yevhen Pryshchepa
Finished
۱۶:۴۵
Abdel-Kader Salifou
۳
۱
Yevhen Pryshchepa
Finished
۰۹:۳۰
Yannick Vostes
۳
۰
Taehyun Kim
Finished
۱۰:۴۰
Jakub Seibert
۱
۳
Thomas Keinath
Finished
۱۱:۱۵
Yannick Vostes
۳
۰
Matej Stach
Finished
۱۲:۱۵
Thomas Keinath
۳
۲
Yevhen Pryshchepa
Finished
۱۲:۴۵
Jakub Seibert
۲
۳
Taehyun Kim
Finished
۱۳:۱۵
Abdel-Kader Salifou
۱
۳
Yannick Vostes
Finished
۱۳:۴۵
Jakub Seibert
۳
۱
Matej Stach
Finished
۱۴:۴۵
Thomas Keinath
۳
۲
Taehyun Kim
Finished
۱۵:۱۵
Abdel-Kader Salifou
۳
۱
Jakub Seibert
Finished
۱۶:۱۵
Thomas Keinath
۳
۱
Matej Stach
Finished
۱۷:۱۵
Russia
Liga Pro
Aleksey Boev
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Oleg Shagarov
۲
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۰:۱۵
Dmitry Bakalin
۰
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۰:۳۰
Ivan Pandur
۰
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۰:۴۵
Kirill Malahov
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۴۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Alexey Vlasov
Finished
۰۱:۰۰
Dmitry Ignatiev
۱
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۱:۱۵
Aleksey Boev
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Shagarov
۳
۲
Kirill Malahov
Finished
۰۱:۴۵
Alexey Vlasov
۰
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۲:۰۰
Yuriy Lbov
۰
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۲:۱۵
Vladislav Chakhur
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۱۵
Roman Zelenskii
۳
۲
Dmitry Bakalin
Finished
۰۲:۳۰
Dmitry Ignatiev
۳
۲
Kirill Malahov
Finished
۰۲:۴۵
Andrey Prokhorov
۳
۲
Aleksey Boev
Finished
۰۳:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Oleg Shagarov
Finished
۰۳:۱۵
Andrey Artemov
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Dmitry Bakalin
۳
۲
Alexey Vlasov
Finished
۰۳:۳۰
Kirill Malahov
۱
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۳:۴۵
Ivan Pandur
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۴۵
Andrey Prokhorov
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۴:۱۵
Alexey Vlasov
۱
۳
Aleksey Boev
Finished
۰۴:۳۰
Vladislav Chakhur
۳
۰
Oleg Shagarov
Finished
۰۴:۴۵
Yuriy Lbov
۰
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۴۵
Dmitry Ignatiev
۳
۲
Vladislav Chakhur
Finished
۰۵:۴۵
Alexander Kolmin
۰
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۸:۱۵
Vyacheslav Tsvetkov
۳
۲
Dmitry Tunitsin
Finished
۰۸:۱۵
Igor Sergeevich
۰
۳
Oleg Belugin
Finished
۰۸:۳۰
Aleksandr Gusev
۰
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۰۸:۴۵
Yuri Dvornichenko
۳
۲
Igor Sergeevich
Finished
۰۹:۰۰
Viktor Rakhmanovskii
۳
۲
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۹:۰۰
Vladimir Ippolitov
۳
۱
Aleksandr Gusev
Finished
۰۹:۱۵
Oleg Belugin
۳
۰
Andrei Andreev
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Martyukhin
۱
۳
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۰۹:۴۵
Savinsky Aleksandr
۳
۱
Alexander Kolmin
Finished
۰۹:۴۵
Nikita Sukharnikov
۲
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۰:۰۰
Andrei Andreev
۳
۱
Igor Sergeevich
Finished
۱۰:۰۰
Alexander Kolmin
۲
۳
Aleksandr Gusev
Finished
۱۰:۱۵
Yuri Dvornichenko
۲
۳
Oleg Belugin
Finished
۱۰:۳۰
Evgeny Kalashnikov
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۳۰
Dmitry Tunitsin
۲
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Ippolitov
۰
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۰:۴۵
Miliutin Pavel
۳
۰
Alexander Skrebnev
Finished
۱۲:۰۰
Danila Andreev
۰
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۱۲:۱۵
Sergey Telegin
۳
۱
Ilya Novikov
Finished
۱۲:۱۵
Andrey Shmakov
۳
۱
Roman Alov
Finished
۱۲:۳۰
Valery Kutin
۳
۲
Maksim Chechulin
Finished
۱۲:۳۰
Aleksandr Kozlov
۳
۲
Daniil Mikheev
Finished
۱۲:۴۵
Evgeny Grishaev
۳
۱
Ruben Arutiunov
Finished
۱۲:۴۵
Alexander Skrebnev
۳
۲
Valery Kutin
Finished
۱۳:۰۰
Vitaly Demchenko
۲
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۱۳:۰۰
Yuri Gavrilov
۱
۳
Evgeny Grishaev
Finished
۱۳:۱۵
Ilya Novikov
۳
۲
Aleksandr Kozlov
Finished
۱۳:۱۵
Maksim Chechulin
۱
۳
Miliutin Pavel
Finished
۱۳:۳۰
Ruben Arutiunov
۲
۳
Danila Andreev
Finished
۱۳:۴۵
Daniil Mikheev
۳
۲
Sergey Telegin
Finished
۱۳:۴۵
Miliutin Pavel
۲
۳
Valery Kutin
Finished
۱۴:۰۰
Aleksey Kazakov
۳
۱
Andrey Shmakov
Finished
۱۴:۰۰
Danila Andreev
۲
۳
Evgeny Grishaev
Finished
۱۴:۱۵
Sergey Telegin
۲
۳
Aleksandr Kozlov
Finished
۱۴:۱۵
Alexander Skrebnev
۰
۳
Maksim Chechulin
Finished
۱۴:۳۰
Andrey Shmakov
۳
۲
Vitaly Demchenko
Finished
۱۴:۳۰
Yuri Gavrilov
۳
۲
Ruben Arutiunov
Finished
۱۴:۴۵
Ilya Novikov
۲
۳
Daniil Mikheev
Finished
۱۴:۴۵
Roman Alov
۲
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۱۵:۰۰
Roman Chernyi
۱
۳
Igor Meteleshko
Finished
۱۶:۰۰
Sergey Burov
۱
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۶:۱۵
Orlov Oleg
۰
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۱۶:۱۵
Sergey Kulikov
۱
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۶:۳۰
Igor Abelmasov
۱
۳
Andrey Artemov
Finished
۱۶:۳۰
Viktor Kalachev
۳
۰
Denis Molodtsov
Finished
۱۶:۴۵
Igor Meteleshko
۳
۲
Sergey Kulikov
Finished
۱۷:۰۰
Konstantin Bystrushkin
۰
۳
Viktor Kalachev
Finished
۱۷:۱۵
Sergey Muslikov
۳
۱
Roman Chernyi
Finished
۱۷:۳۰
Andrey Artemov
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۱۷:۳۰
Denis Molodtsov
۲
۳
Sergey Burov
Finished
۱۷:۴۵
Sergey Lanin
۳
۲
Orlov Oleg
Finished
۱۷:۴۵
Roman Chernyi
۲
۳
Sergey Kulikov
Finished
۱۸:۰۰
Sergey Burov
۲
۳
Viktor Kalachev
Finished
۱۸:۱۵
Igor Abelmasov
۰
۱
Igor Mihaylov
inprogress
۱۸:۳۰
Igor Meteleshko
۳
۰
Sergey Muslikov
Finished
۱۸:۳۰
Yuri Dvornichenko
۱
۲
Sergey Lanin
inprogress
۱۸:۴۵
Konstantin Bystrushkin
۲
۰
Denis Molodtsov
inprogress
۱۸:۴۵
Ukraine
Ukraine Win Cup
Vyacheslav Kovalenko
۳
۲
Sergey Skachenko
Finished
۰۰:۰۰
Viktor Sharpay
۳
۰
Andrey Burdakov
Finished
۰۰:۳۰
Rodion Pirveli
۱
۳
Sergey Skachenko
Finished
۰۱:۰۰
Yan Krol
۱
۳
Igor Akimov
Finished
۰۲:۰۰
Mukha Taras
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۲:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۲
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۲:۳۰
Mukha Taras
۳
۲
Viktor Sharpay
Finished
۰۲:۳۰
Yan Krol
۲
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۳:۰۰
Andrey Burdakov
۰
۳
Viktor Sharpay
Finished
۰۳:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۰
Igor Akimov
Finished
۰۳:۳۰
Yan Krol
۳
۲
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۴:۰۰
Sergey Kireev
۱
۳
Igor Akimov
Finished
۰۴:۳۰
Igor Akimov
۳
۰
Yan Krol
Finished
۰۵:۰۰
Sergey Kireev
۳
۰
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۵:۳۰
Sergey Kireev
۳
۲
Yan Krol
Finished
۰۶:۰۰
Igor Akimov
۱
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۶:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۱
Yan Krol
Finished
۰۷:۰۰
Igor Akimov
۰
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۷:۳۰
Artem Maksimenko
۳
۰
Denys Scherbak
Finished
۰۸:۰۰
Vadim Misevra
۲
۳
Vladimir Timchenko
Finished
۰۹:۰۰
Artem Maksimenko
۳
۱
Denis Kebalo
Finished
۰۹:۰۰
Denis Kebalo
۲
۳
Denys Scherbak
Finished
۱۰:۳۰
Denys Scherbak
۱
۳
Artem Maksimenko
Finished
۱۱:۰۰
Denis Kebalo
۳
۱
Artem Maksimenko
Finished
۱۲:۰۰
Vladimir Timchenko
۰
۳
Vadim Misevra
Finished
۱۲:۰۰
Denys Scherbak
۱
۳
Denis Kebalo
Finished
۱۳:۳۰
Valentin Gedz
۱
۳
Romaniuk Yevhen
Finished
۱۴:۰۰
Artyom Doroshenko
۳
۱
Eduard Rubtsov
Finished
۱۴:۰۰
Ruslan Lazebny
۱
۳
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۱۴:۳۰
Artyom Doroshenko
۲
۳
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۱۵:۰۰
Mykchailo Styranets
۳
۲
Romaniuk Yevhen
Finished
۱۵:۳۰
Ruslan Lazebny
۳
۰
Eduard Rubtsov
Finished
۱۵:۳۰
Valentin Gedz
۲
۳
Mykchailo Styranets
Finished
۱۶:۰۰
Artyom Doroshenko
۲
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۱۶:۰۰
Vyacheslav Kovalenko
۱
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۱۶:۳۰
Romaniuk Yevhen
۲
۳
Valentin Gedz
Finished
۱۷:۰۰
Eduard Rubtsov
۳
۰
Artyom Doroshenko
Finished
۱۷:۰۰
Vyacheslav Kovalenko
۳
۱
Ruslan Lazebny
Finished
۱۷:۳۰
Vyacheslav Kovalenko
۲
۳
Artyom Doroshenko
Finished
۱۸:۰۰
Eduard Rubtsov
۰
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۱۸:۳۰
Romaniuk Yevhen
۳
۲
Mykchailo Styranets
Finished
۱۸:۳۰
Mykchailo Styranets
۰
۰
Valentin Gedz
inprogress
۱۹:۰۰
Ruslan Lazebny
۰
۰
Artyom Doroshenko
inprogress
۱۹:۰۰
Armenia
Armenia ITT CUP Women
Maria Khachatryan
۳
۰
Mariam Hambardzumyan
Finished
۰۰:۱۰
World
TT-CUP
Martin Kocvara
۰
۳
Marek Fabini
Finished
۰۰:۲۰
Martin Stusek
۲
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۲۵
Marek Kulisek
۱
۳
Marek Fabini
Finished
۰۰:۵۰
David Prusa
۲
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۰:۵۵
Martin Kocvara
۲
۳
Vit Karasek
Finished
۰۱:۲۰
Shawn Chen
۳
۱
Marcin Motyka
Finished
۰۳:۰۰
Rana Gaurang
۰
۳
Sanjay Jain
Finished
۰۴:۰۵
Bhavesh Shah
۱
۳
Rana Gaurang
Finished
۰۴:۳۵
Sanjay Jain
۳
۰
Bhavesh Shah
Finished
۰۵:۰۵
Alberto Olmedo
۱
۳
Martinez Jose
Finished
۰۹:۴۰
Marek Fabini
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۰۹:۵۰
Francisco Almagro
۱
۳
Jesus Martin
Finished
۱۰:۱۰
Jakub Jenicek
۳
۰
Brozek Michal
Finished
۱۰:۲۰
Radek Muller
۰
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۰:۲۵
Alberto Olmedo
۱
۳
Jesus Martin
Finished
۱۰:۴۰
Marek Fabini
۳
۲
Brozek Michal
Finished
۱۰:۵۰
Lukas Adamec
۲
۳
Vojtech Waldhauser
Finished
۱۰:۵۵
Martinez Jose
۳
۰
Francisco Almagro
Finished
۱۱:۱۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Jakub Jenicek
Finished
۱۱:۲۰
Radek Muller
۳
۲
Vojtech Waldhauser
Finished
۱۱:۲۵
Alberto Olmedo
۳
۲
Francisco Almagro
Finished
۱۱:۴۰
Marek Fabini
۱
۳
Jakub Jenicek
Finished
۱۱:۵۰
Bohuslav Budik
۳
۱
Lukas Adamec
Finished
۱۱:۵۵
Jesus Martin
۱
۳
Martinez Jose
Finished
۱۲:۱۰
Brozek Michal
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۲:۲۰
Radek Muller
۳
۱
Lukas Adamec
Finished
۱۲:۲۵
Alberto Olmedo
۳
۲
Martinez Jose
Finished
۱۲:۴۰
Ondrej Fiklik
۲
۳
Brozek Michal
Finished
۱۲:۵۰
Vojtech Waldhauser
۲
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۲:۵۵
Francisco Almagro
۳
۲
Jesus Martin
Finished
۱۳:۱۰
Jakub Jenicek
۱
۳
Marek Fabini
Finished
۱۳:۲۰
Alberto Olmedo
۱
۳
Jesus Martin
Finished
۱۳:۴۰
Vlastimil Kocvara
۰
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۳:۵۰
Bohuslav Budik
۳
۱
Radek Muller
Finished
۱۳:۵۵
Martinez Jose
۳
۰
Francisco Almagro
Finished
۱۴:۱۰
Michal Nemec
۲
۳
Petr Libovicky
Finished
۱۴:۲۰
Ruzicka Josef
۰
۳
Petr Semrad
Finished
۱۴:۲۵
Alberto Olmedo
۳
۲
Francisco Almagro
Finished
۱۴:۴۰
Vlastimil Kocvara
۳
۱
Petr Libovicky
Finished
۱۴:۵۰
Hejda Vaclav Sr.
۳
۲
Martin Filipek
Finished
۱۴:۵۵
Jesus Martin
۲
۳
Martinez Jose
Finished
۱۵:۱۰
Svoboda Vladimir
۳
۰
Michal Nemec
Finished
۱۵:۲۰
Ruzicka Josef
۲
۳
Martin Filipek
Finished
۱۵:۲۵
Vlastimil Kocvara
۰
۳
Michal Nemec
Finished
۱۵:۵۰
Petr Semrad
۱
۳
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۱۵:۵۵
Petr Libovicky
۱
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۶:۲۰
Ruzicka Josef
۳
۱
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۱۶:۲۵
Petr Libovicky
۳
۱
Vlastimil Kocvara
Finished
۱۶:۵۰
Martin Filipek
۳
۰
Petr Semrad
Finished
۱۶:۵۵
Svoboda Vladimir
۱
۳
Michal Nemec
Finished
۱۷:۲۰
Petr Semrad
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۱۷:۲۵
Pavel Kocabek
۳
۲
Tomas Barsa
Finished
۱۷:۵۰
Hejda Vaclav Sr.
۳
۱
Martin Filipek
Finished
۱۷:۵۵
Zdenek Dusek
۳
۱
Christian Kratochvil
Finished
۱۸:۲۰
David Jicha
۲
۳
Cerveny Tomas
Finished
۱۸:۲۵
Mihkel Unt
۰
۲
Allan Salla
inprogress
۱۸:۴۵
Pavel Kocabek
۰
۱
Christian Kratochvil
inprogress
۱۸:۵۰
Andrej Grossu
۰
۱
Hejda Vaclav Sr.
inprogress
۱۸:۵۵
Armenia
Armenia ITT CUP
Sargis Karapetyan
۱
۳
Jon Mirzoyan
Finished
۰۰:۳۰
Ararat Smoyan
۲
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۰:۳۰
Ararat Smoyan
۲
۳
Alexander Sahakyan
Finished
۰۱:۱۰
Gevorg Abrahamyan
۲
۲
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۹:۱۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Gevorg Abrahamyan
Finished
۰۹:۵۰
Varuzhan Baghdasaryan
۰
۳
Murad Asatryan
Finished
۱۰:۵۰
Gevorg Abrahamyan
۳
۰
Murad Asatryan
Finished
۱۱:۳۰
Avet Vasilyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۲:۵۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۲
Avet Vasilyan
Finished
۱۳:۳۰
Murad Asatryan
۳
۱
Avet Vasilyan
Finished
۱۴:۳۰
David Ghotanyan
۳
۰
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۴:۵۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Murad Asatryan
Finished
۱۵:۱۰
Avet Vasilyan
۰
۳
David Ghotanyan
Finished
۱۶:۱۰
World
World Team Championships Women
Adriana Diaz
۳
۲
Nina Mittelham
Finished
۰۶:۳۰
Adriana Diaz
۰
۳
Ying Han
Finished
۰۸:۰۰
Barbora Balazova
۲
۳
Prithika Pavade
Finished
۱۰:۳۰
Chen Szu-Yu
۳
۰
Manika Batra
Finished
۱۰:۳۰
Szocs Bernadette
۲
۳
Chengzhu Zhu
Finished
۱۰:۳۰
Ema Labosova
۳
۱
Jia Nan Yuan
Finished
۱۱:۰۰
I-Ching Cheng
۳
۱
Sreeja Akula
Finished
۱۱:۰۰
Elizabeta Samara
۱
۳
Hoi Kem Doo
Finished
۱۱:۰۰
Tatiana Kukulkova
۳
۲
Pauline Chasselin
Finished
۱۱:۳۰
Hsing-Yin Liu
۳
۲
Diya Parag Chitale
Finished
۱۱:۳۰
Diaconu Adina
۳
۱
Ho Ching Lee
Finished
۱۱:۳۰
Szocs Bernadette
۳
۱
Hoi Kem Doo
Finished
۱۲:۰۰
Barbora Balazova
۳
۱
Jia Nan Yuan
Finished
۱۲:۰۰
Elizabeta Samara
۲
۳
Chengzhu Zhu
Finished
۱۲:۳۰
Belarus
Liga Pro
Gennadii Levin
۰
۳
Evgenii Khotian
Finished
۰۸:۳۰
Evgenii Khotian
۲
۳
Zhelobkovich Igor
Finished
۰۹:۳۰
Aleksandr Medvedev
۰
۳
Gennadii Levin
Finished
۱۰:۰۰
Gennadii Levin
۲
۳
Zhelobkovich Igor
Finished
۱۰:۳۰
Evgenii Khotian
۱
۳
Aleksandr Medvedev
Finished
۱۱:۰۰
Dmitrii Romanenko
۰
۳
Evgenii Gilenkov
Finished
۱۲:۵۰
Evgenii Gilenkov
۳
۱
Kirill Metlushko
Finished
۱۳:۵۰
Andrei Khrameev
۲
۳
Andrey Chernoy
Finished
۱۶:۳۰
Andrei Kopchinskii
۰
۳
Andrei Khrameev
Finished
۱۸:۰۰
Andrey Chernoy
۰
۰
Andrei Kopchinskii
inprogress
۱۹:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید